Có 1 kết quả:

Kě kě tuō hǎi zhèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Keketuohai town in Fuyun county 富蘊縣|富蕴县[Fu4 yun4 xian4], Altay prefecture, Xinjiang