Có 1 kết quả:

kě tàn

1/1

kě tàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lamentable
(2) sad(ly)