Có 1 kết quả:

kě chī

1/1

kě chī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

edible