Có 1 kết quả:

kě sài

1/1

kě sài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

xi or ksi (Greek letter Ξξ)

Một số bài thơ có sử dụng