Có 1 kết quả:

kě chǐ ㄎㄜˇ ㄔˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shameful
(2) disgraceful
(3) ignominious

Một số bài thơ có sử dụng