Có 1 kết quả:

kě dǒng dù

1/1

kě dǒng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

intelligibility