Có 1 kết quả:

kě cǎi

1/1

kě cǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (mining) recoverable
(2) workable

Một số bài thơ có sử dụng