Có 1 kết quả:

kě cǎi xìng

1/1

kě cǎi xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(mining) workability (of deposits of coal, ore etc)