Có 1 kết quả:

kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

EPROM (erasable programmable read-only memory)