Có 1 kết quả:

kě shǔ míng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

countable noun (in grammar of European languages)