Có 1 kết quả:

kě qì ㄎㄜˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) annoying
(2) irritating
(3) exasperating