Có 1 kết quả:

kě qì

1/1

kě qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) annoying
(2) irritating
(3) exasperating