Có 1 kết quả:

kě rán bīng ㄎㄜˇ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clathrate hydrates