Có 1 kết quả:

kě yí zhí

1/1

kě yí zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

portable (programming language)