Có 1 kết quả:

kě yí zhí xìng ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

portability (programming language)