Có 1 kết quả:

kě jié hé xìng ㄎㄜˇ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

associativity (xy)z = x(yz) (math.)