Có 1 kết quả:

kě gēng dì ㄎㄜˇ ㄍㄥ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cultivable