Có 1 kết quả:

kě gēng dì

1/1

kě gēng dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cultivable