Có 1 kết quả:

kě chǐ

1/1

kě chǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shameful
(2) disgraceful
(3) ignominious