Có 1 kết quả:

Kě lán jīng

1/1

Kě lán jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Quran (Islamic scripture)