Có 1 kết quả:

kě chǔn

1/1

kě chǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) unbearable
(2) embarrassing