Có 1 kết quả:

kě sòng

1/1

kě sòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

croissant (loanword)