Có 1 kết quả:

kě lì bǐng

1/1

kě lì bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crêpe (loanword)