Có 1 kết quả:

Tái ér zhuāng qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tai'erzhuang district of Zaozhuang city 棗莊市|枣庄市[Zao3 zhuang1 shi4], Shandong