Có 1 kết quả:

Tái běi xiàn

1/1

Tái běi xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Taibei or Taipei county in north Taiwan