Có 1 kết quả:

tái dì

1/1

tái dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tableland
(2) mesa