Có 1 kết quả:

tái dì ㄊㄞˊ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tableland
(2) mesa