Có 1 kết quả:

Tái shān shì

1/1

Tái shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taishan county level city in Jiangmen 江門|江门, Guangdong