Có 1 kết quả:

Tái bā zi

1/1

Tái bā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taiwanese yokel (derog.)