Có 1 kết quả:

tái shì jī

1/1

tái shì jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

desktop computer