Có 1 kết quả:

tái zhù

1/1

tái zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pillar
(2) mainstay
(3) star performer