Có 1 kết quả:

Tái wān shān zhè gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Taiwan partridge (Arborophila crudigularis)