Có 1 kết quả:

tái fǔ

1/1

tái fǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(polite) courtesy name