Có 1 kết quả:

tái pén

1/1

tái pén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

washbasin