Có 1 kết quả:

chì mà

1/1

chì mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to curse
(2) to berate angrily