Có 1 kết quả:

Shǐ pǔ ní kè

1/1

Shǐ pǔ ní kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Sputnik, Soviet artificial Earth satellite
(2) also written 斯普特尼克