Có 1 kết quả:

Shǐ Jǐng qiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国