Có 1 kết quả:

Shǐ dì fū ㄕˇ ㄉㄧˋ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Steve (male name)