Có 1 kết quả:

Shǐ dì fū

1/1

Shǐ dì fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Steve (male name)