Có 1 kết quả:

Shǐ dì fū · Qiáo bù sī ㄕˇ ㄉㄧˋ ㄈㄨ ㄑㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Steve Jobs (1955-2011), US co-founder and CEO of Apple, Inc.