Có 1 kết quả:

Shǐ dì wén

1/1

Shǐ dì wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Steven, Stephen (name)