Có 1 kết quả:

Shǐ dì wén sī

1/1

Shǐ dì wén sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Stephens
(2) Stevens