Có 1 kết quả:

yòu qián wèi

1/1

yòu qián wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

right forward (soccer position)