Có 1 kết quả:

yòu qián wèi ㄧㄡˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

right forward (soccer position)