Có 1 kết quả:

yòu duì qí

1/1

yòu duì qí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to right justify (typography)