Có 1 kết quả:

Yòu yù xiàn

1/1

Yòu yù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Youyu county in Shuozhou 朔州[Shuo4 zhou1], Shanxi