Có 4 kết quả:

ㄜˋshè ㄕㄜˋxié ㄒㄧㄝˊㄜˋ
Âm Pinyin: ㄜˋ, shè ㄕㄜˋ, xié ㄒㄧㄝˊ, ㄜˋ
Tổng nét: 5
Bộ: kǒu 口 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一丨
Thương Hiệt: RJ (口十)
Unicode: U+53F6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: diệp, hiệp
Âm Nôm: diệp
Âm Nhật (onyomi): キョウ (kyō)
Âm Nhật (kunyomi): かな.える (kana.eru), かな.う (kana.u)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: hip6

Tự hình 2

Dị thể 2

1/4

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cổ văn là chữ “hiệp” 協. § Vần cổ lầm lạc, người nhà Tống sửa lại các chữ không hợp vần gọi là “hiệp vận” 叶韻.
2. § Giản thể của chữ 葉.

xié ㄒㄧㄝˊ

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cổ văn là chữ “hiệp” 協. § Vần cổ lầm lạc, người nhà Tống sửa lại các chữ không hợp vần gọi là “hiệp vận” 叶韻.
2. § Giản thể của chữ 葉.

Từ điển Thiều Chửu

① Cổ văn là chữ 協. Vần cổ lầm lạc, người nhà Tống sửa lại các chữ không hợp vần gọi là hiệp vận 叶韻.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 葉

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 葉 (bộ 艹).

Từ điển Trần Văn Chánh

Hài hoà, hoà hợp, ăn khớp. Xem 叶 [yè].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Hiệp 協.

Từ điển Trung-Anh

to be in harmony

Từ ghép 2

ㄜˋ

giản thể

Từ điển phổ thông

lá cây

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cổ văn là chữ “hiệp” 協. § Vần cổ lầm lạc, người nhà Tống sửa lại các chữ không hợp vần gọi là “hiệp vận” 叶韻.
2. § Giản thể của chữ 葉.

Từ điển Trần Văn Chánh

Tên huyện: 葉縣 Diệp huyện (ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lá: 竹葉 Lá tre;
② Thời kì, đời: 十八世紀末葉 Thời kì cuối thế kỉ 18; 黎朝末葉 Cuối triều Lê;
③ Tờ (như 頁 [yè], bộ 頁);
④ [Yè] (Họ) Diệp Xem叶 [xié] (bộ 口).

Từ điển Trung-Anh

(1) leaf
(2) page
(3) lobe
(4) (historical) period
(5) classifier for small boats

Từ ghép 141

ài yè 艾叶ài yè tàn 艾叶炭ài yè yóu 艾叶油ān yè yóu 桉叶油bǎi yè 百叶bǎi yè chuāng 百叶窗bǎi yè xiāng 百叶箱bèi yè 贝叶bèi yè jīng 贝叶经Bèi yè sī 贝叶斯bèi yè zōng 贝叶棕bǔ chóng yè 捕虫叶bù wán quán yè 不完全叶chá yè 茶叶chá yè dàn 茶叶蛋chá yè mòr 茶叶末儿cháng wěi féng yè yīng 长尾缝叶莺chéng fù yè bēi 橙腹叶鹎chū yè 初叶chuī yè jī 吹叶机cū zhī dà yè 粗枝大叶dà yè xìng fèi yán 大叶性肺炎dān yè shuāng qū miàn 单叶双曲面dān zǐ yè 单子叶dāo yè 刀叶dǐng yè 顶叶duō yè 多叶é yè 额叶fān xiè yè 番泻叶fàn cè bèi yè 梵册贝叶fēng yè 枫叶Fù lǐ yè 傅里叶Fù lì yè 傅立叶Fù lì yè biàn huàn 傅立叶变换fù yè 复叶gān yè 干叶gēn shēn yè mào 根深叶茂hé yè 合叶hēi hóu féng yè yīng 黑喉缝叶莺hóng yè 红叶hòu bàn yè 后半叶hù shēng yè 互生叶jiā yè fó 迦叶佛jīn é yè bēi 金额叶鹎jīn tóu fèng yè yīng 金头缝叶莺jīn zhī yù yè 金枝玉叶kū yè 枯叶kū yè jì 枯叶剂kuò yè 阔叶lán chì yè bēi 蓝翅叶鹎liǔ yè dāo 柳叶刀liǔ yè méi 柳叶眉lóng lì yè 龙利叶lóng sōng yè 龙嵩叶lǜ yè 绿叶Luó mì ōu yǔ Zhū lì yè 罗密欧与朱丽叶luò yè 落叶luò yè céng 落叶层Luò yè guī gēn 落叶归根luò yè jì 落叶剂luò yè qiáo mù 落叶乔木luò yè sōng 落叶松luò yè zhí wù 落叶植物Méi xī yè 梅西叶Méi xī yè xīng biǎo 梅西叶星表mò yè 末叶mǔ dan suī hǎo , quán píng lǜ yè fú chí 牡丹虽好,全凭绿叶扶持mǔ dan suī hǎo , quán zhàng lǜ yè fú 牡丹虽好,全仗绿叶扶mǔ dan suī hǎo , quán zhàng lǜ yè fú chí 牡丹虽好,全仗绿叶扶持mǔ dan suī hǎo , zhōng xū lǜ yè fú chí 牡丹虽好,终须绿叶扶持nǎo yè 脑叶nèn yè 嫩叶niè yè 颞叶niú bǎi yè 牛百叶qī yè shù 七叶树Qiān yè 千叶Qiān yè xiàn 千叶县qiū fēng sǎo luò yè 秋风扫落叶qiū yè 秋叶Qiū yè yuán 秋叶原sān yè cǎo 三叶草sān yè chóng 三叶虫Sān yè xīng yún 三叶星云shàng bàn yè 上半叶Shí yè 什叶Shí yè pài 什叶派shù gāo qiān zhàng , luò yè guī gēn 树高千丈,落叶归根shù gāo qiān zhàng , yè luò guī gēn 树高千丈,叶落归根shù yè 树叶shuāng zǐ yè 双子叶sì yè cǎo 四叶草Tái wān yè bí fú 台湾叶鼻蝠wěi yè 萎叶xì yè mài 细叶脉xiāng cài yè 香菜叶xiāng yè 香叶xīn yè duàn 心叶椴yān yè 烟叶yán sui yè 芫荽叶yè bí fú 叶鼻蝠yè bǐng 叶柄yè kǒu fú kē 叶口蝠科yè lǐ tíng 叶礼庭yè lǜ sù 叶绿素yè lǜ tǐ 叶绿体yè lún 叶轮yè lún jī xiè 叶轮机械yè luò guī gēn 叶落归根yè mài 叶脉yè mài xù 叶脉序yè piàn 叶片yè piàn zhuàng 叶片状yè suān 叶酸yè tái 叶苔yè xù 叶序yè zhěn 叶枕yè zi 叶子yè zi bǎn 叶子板yè zi liè 叶子列yī yè zhàng mù 一叶障目yī yè zhī qiū 一叶知秋yín yè 银叶yǒu zhī yǒu yè 有枝有叶yǔ zhuàng fù yè 羽状复叶yuè guì shù yè 月桂树叶yuè guì yè 月桂叶zhēn yè 针叶zhēn yè lín 针叶林zhēn yè shù 针叶树zhēn yè zhí wù 针叶植物zhěn yè 枕叶zhī yè 枝叶zhǐ yè zi 纸叶子zhōng yè 中叶zhōng yè 柊叶zhòu yè ōu qín 皱叶欧芹Zhū lì yè 朱丽叶Zhū lì yè 茱丽叶zhú yè qīng 竹叶青zhú yè qīng shé 竹叶青蛇zǐ yè 子叶