Có 1 kết quả:

Yè chéng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qaghiliq nahiyisi (Kargilik county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang