Có 1 kết quả:

yè zi bǎn ㄜˋ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Taiwan) fender (automotive)