Có 1 kết quả:

yè mài

1/1

yè mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

venation (pattern of veins on a leaf)