Có 1 kết quả:

yè lún jī xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

turbomachine