Có 1 kết quả:

hào lìng

1/1

hào lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an order (esp. army)
(2) bugle call expressing military order
(3) verbal command