Có 1 kết quả:

háo táo

1/1

háo táo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cry
(2) to wail loudly